Skontaktuj się z nami info@lucullus-medical.com

Cutasept G 5 litrów

Wybierz Objętość:
169 zł z VAT
137,40 zł bez VAT
Kurier na adres środa, 31 lipca
19,90 zł
Punkty odbioru środa, 31 lipca
15,90 zł
Gwarancja najniższej ceny Na ten produkt gwarantujemy najniższą cenę na rynku.

Opis

Kolorowy środek do dezynfekcji skóry do stosowania przedoperacyjnego i pooperacyjnego.

Szybko działający z dobrym i długotrwałym efektem

Kolorowy do oznaczania zdezynfekowanego obszaru

Doskonała tolerancja skóry

Cutasept® G jest stosowany w chirurgii: do przedoperacyjnej dezynfekcji skóry i do oznaczania zdezynfekowanego obszaru. Do dezynfekcji przed iniekcjami i punkcjami.

Niebezpieczny. Zawiera: propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. PO ZAKRYCIU OCZU: Delikatnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli używasz soczewek kontaktowych i jest to możliwe, wyjmij je. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady/opieki medycznej. PO POŁKNIĘCIU: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Parametry

EAN 4031678053704
MPN 9811351
Liczba sztuk 1 ks

Nieruchomości

Objętość 5000 ml