Skontaktuj się z nami info@lucullus-medical.com

BODE Bacillol AF 500ml

Zniżka
3 %
Pierwotnie
33,90 zł
Tylko dziś
32,90 zł z VAT
26,75 zł bez VAT
Niedostępne
Gwarancja najniższej ceny Na ten produkt gwarantujemy najniższą cenę na rynku.

Opis

Szybko działający środek dezynfekujący na bazie alkoholu o szerokim spektrum skuteczności. Nie pozostawia śladów

gotowy do użycia roztwór

szybkie i kompleksowe działanie

szeroka kompatybilność materiałowa z powierzchniami odpornymi na działanie alkoholi

wysycha bez pozostawiania śladów

dobrze zwilża powierzchnię, bez aldehydów, barwników i perfum

Bacillol ® AF nadaje się do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi poprzez spryskiwanie i wycieranie, szczególnie tam, gdzie oprócz szybkiego działania wymagane jest wysychanie bez pozostawiania śladów.

Nieszkodliwy. Zawiera: propan-1-ol (CAS: 71-23-8), propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania oparów. Nosić okulary ochronne/ochronę twarzy. PO ZAKRYCIU OCZU: Delikatnie płukać oczy wodą przez kilka minut. Jeśli nosisz soczewki kontaktowe i jest to możliwe, wyjmij je. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Parametry

EAN 4031678030514
MPN 9803732
Liczba sztuk 1 ks

Nieruchomości

Objętość 500 ml