Skontaktuj się z nami info@lucullus-medical.com

Microbac forte 20ml

Wybierz Objętość:
2,89 zł z VAT
2,35 zł bez VAT
Kurier na adres wtorek, 30 lipca
19,90 zł
Punkty odbioru wtorek, 30 lipca
15,90 zł
Gwarancja najniższej ceny Na ten produkt gwarantujemy najniższą cenę na rynku.

Opis

Bezaldehydowy środek dezynfekujący do delikatnej dezynfekcji powierzchni i podłoży.

Szerokie spektrum działania

Dobry efekt czyszczenia

Bardzo dobra tolerancja materiałowaNadaje się również do dezynfekcji obszarów przetwarzania żywności.

Microbac forte nadaje się do codziennego czyszczenia dezynfekującego wszystkich wodoodpornych powierzchni w obszarach, w których preferowana jest dezynfekcja bez użycia perfum.

Niebezpieczny. Zawiera: chlorek alkilu (C12-18) dimetylobenzyloamoniowy (ADBAC (C12-18)) (CAS: 68391-01-5). Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/ochronę twarzy.  PO POŁKNIĘCIU: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ (lub włosami): zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Natychmiast przemyć skórę wodą. PO ZAKRYCIU OCZU: delikatnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli nosisz soczewki kontaktowe i jest to możliwe, wyjmij je. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.  Zawartość/pojemnik usuwać do zakładu zatwierdzonego do utylizacji odpadów.

Parametry

EAN 4049500185431
MPN 8956653
Liczba sztuk 1 ks

Nieruchomości

Objętość 20 ml